Παιδομάζομα

Το σώμα των γενιτσάρων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

Για πολλούς αιώνες οι Γενίτσαροι [يڭيچرى] παρέμεναν η δυνατότερη πηγή της στρατιωτικής δύναμης των Οθωμανών, ως τη στιγμή της διάλυσής τους από…

Δείτε περισσότερα