Πρόοδος

Oswald Spengler: “Μισώντας τις μηχανές”

Oswald Spengler, “Άνθρωπος και Τεχνική”, 1931Μετάφραση: Μάριος Νοβακόπουλος “Μα όλα αυτά αλλάζουν τις τελευταίες δεκαετίες, σε όλες τις χώρες όπου…

Δείτε περισσότερα