π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Ένας «ασώματος» άνθρωπος στην πλατεία του internet

Η σωματική απουσία ως δομικό στοιχείο στη διαμόρφωση ενός νέου ανθρωπολογικού μοντέλου και η θέση της ορθόδοξης θεολογίας Γράφει ο…

Δείτε περισσότερα