Σπύρος Γεωργίου

Νέο βιβλίο για τον Χρήστο Μαλεβίτση

Σπύρος Γεωργίου, Πτυχές φιλοσοφικοῦ στοχασμοῦ στόν Χρῆστο Μαλεβίτση, Εναλλακτικές εκδόσεις 2021 Ὁ Χρῆστος Μαλεβίτσης (1927-1997) ἦταν κορυφαῖος διανοητής, συγγραφέας –…

Δείτε περισσότερα