Τα Σκιαδικά του 1859

Τα Σκιαδικά – Η εξέγερση της αθηναϊκής νεολαίας το 1859

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής υπουργός εξωτερικών το 1859, είχε διατυπώσει πολλές φορές σε οικογενειακές συγκεντρώσεις την άποψη ότι οι…

Δείτε περισσότερα