Αμόριο

Η Άλωση του Αμορίου: Ένα βαρύ πλήγμα στη Βυζαντινή Μικρά Ασία (838)

Συγγραφή : Κιαπίδου Ειρήνη – Σοφία (28/4/2003)Για παραπομπή: Κιαπίδου Ειρήνη – Σοφία, «Πολιορκία και Άλωση Αμορίου, 838», 2003, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος…

Δείτε περισσότερα