αρχείο Λαμπάκη

Η Σμύρνη μέσα από τα χειρόγραφα του Γ. Λαμπάκη

Η έκθεση βασίζεται στο αρχείο της οικογενείας Λαμπάκη, απ’ όπου το κοινό πληροφορείται λεπτομέρειες για τις ελληνικές κοινότητες της Μικράς…

Δείτε περισσότερα