Γιώργος Μαργαρίτης

Το 1821 στη μεταμοντέρνα κλίνη του Προκρούστη

Μαργαρίτης Γιώργος Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για Ιστορία. Λόγος αντιφατικός. Από τη μία μεριά η κυρία Αγγελοπούλου, επίσημος τοποτηρητής πλέον…

Δείτε περισσότερα