Δάνεια

Δάνεια, τόκοι, δανειστές και οφειλέτες, στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων

«Ένα αλλόκοτο θηρίο. Δάνεια και χρέη στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα» || Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης «Ένα αλλόκοτο θηρίο. Δάνεια και χρέη στην…

Δείτε περισσότερα