Διηνέκης

“Θα πολεμήσουμε στην σκιά”: Από τον Διηνέκη στην 20η ΤΘ Μεραρχία

Σπαρτιάτης Διηνέκης – Σύμφωνα μὲ τὸν Ἡρόδοτο, «ἀνὴρ ἄριστος»! [7.226.1] Λακεδαιμονίων δὲ καὶ Θεσπιέων τοιούτων γενομένων ὅμως λέγεται ἀνὴρ ἄριστος…

Δείτε περισσότερα