ΕΛΒΟ

Για την επανίδρυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας

Ο σκοπός συγγραφής του παρόντος άρθρου έγκειται στην πρόταση «επανίδρυσης», μέσω της αναδιοργάνωσης εκ θεμελίων της δομής και των σκοπών…

Δείτε περισσότερα