ερμητικά κείμενα

Ερμητικά συγγράμματα και Λαϊκός πλατωνισμός

Σ. Ι. Ράγκος – Εγκυκλοπαίδεια του Πλάτωνα Αποκαλυπτικά κείμενα και αντίστοιχα πνευματικά ρεύματα που δημιουργήθηκαν από τον πρώτο έως και…

Δείτε περισσότερα