Θεοφάνης Λ. Δρακόπουλος

Αιρετικές κοινότητες στη Θράκη κατά τον 11ο αιώνα

Θεοφάνης Λ. Δρακόπουλος, ThD- Université de Genève – Εισήγηση εκφωνηθείσα στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Αλεξανδρούπολη, Η Ιστορία της πόλης και…

Δείτε περισσότερα

Αιρετικές κοινότητες στη Θράκη κατά τον 11 ο αιώνα

Θεοφάνης Λ. Δρακόπουλος, ThD- Université de Genève Εισήγηση εκφωνηθείσα στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Αλεξανδρούπολη, Η Ιστορία της πόλης και της…

Δείτε περισσότερα