Ιουστινιανός Β΄

ΒΙΝΤΕΟ – Ιουστινιανός Β΄: Ένας πραγματικά σκληρός αυτοκράτορας του Βυζαντίου

Στο νέο βίντεο των Σκληρών της Ιστορίας μαθαίνουμε για έναν από τους πιο σκληρούς αυτοκράτορες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο…

Δείτε περισσότερα