Ιωάννης Πολέμης

Ιωάννης Πολέμης: Ο λησμονημένος ποιητής

«Μετρίου αναστήματος, ολίγον τι αδύνατος, πολύ ωχρός, με ξανθίζον γένειον, με καστανούς γλυκούς οφθαλμούς, αποπνέει λεπτοτάτην τρυφερότητα». Έτσι περιγράφει ο…

Δείτε περισσότερα