καφενείο

«Ο Καφές του Έλληνος Δημητρίου»: Ένα Κυθηραϊκό καφενείο στο Μιλάνο του 1780!

«Μεταξύ των λειψάνων της διασωθείσης μικράς βιβλιοθήκης μου, μ’ έτυχε ν’απαντήσω και περιοδικόν τι σύγγραμμα, εκδιδόμενον πρό ενός περίπου αιώνος…

Δείτε περισσότερα

Δημήτρης Χατζόπουλος, «Καφενείον και Ποίησις»

Δημήτρης Χατζόπουλος, «Καφενείον και Ποίησις», εφημερίδα Εμπρός, 25 Φεβρουαρίου 1920 «Κάθε άνθρωπος, με και χωρίς τάλαντον, πρέπει, απαραιτήτως οφείλει κάτι…

Δείτε περισσότερα