Μεροβίγγειοι

Μεροβίγγειοι Φράγκοι: Η γέννηση μιας Ευρωπαϊκής δύναμης

Η Μεροβίγγεια δυναστεία (482-751) αποτέλεσε την πρώιμη φραγκική γραμμή μοναρχίας μετά τη διάλυση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των…

Δείτε περισσότερα