Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία

Εκκλησία και νεοελληνική κοινωνία, 1800-1924. Σύντομη θεώρηση

Συγγραφέας: Πινακούλας π.Αντώνιος Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει φαινόμενα που η συνάρτησή τους κάνει διακριτή την…

Δείτε περισσότερα