τεχνοκρατία

Πῶς νά νικήσουμε τήν σκλαβιά τῆς ὕλης καί νά γίνουμε ἐλεύθεροι ἄνθρωποι

Μανώλης Κοττάκης – 31/08/2023 – ΕΣΤΙΑ Εὐάλωτος ὁ ὑπερσυνδεδεμένος κόσμος – Αἰτία δεινῶν ἡ ὑπερεξάρτησίς μας ἀπό τήν τεχνολογία –…

Δείτε περισσότερα