ΕΠΜ – Χαράλαμπος Μηνάογλου – Ἱστορία τοῦ Ἀνθελληνισμοῦ (1453-1821) (Βίντεο)

Ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου εἶναι διδάκτωρ νεώτερης ἱστορίας τοῦ τμήματος Ἱστορίας-Ἀρχαιολογίας τοῦ Ε.Κ.Π.Α. Διετέλεσε ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Ὠνάση καὶ τοῦ Ι.Κ.Υ. Ἔχει ἐργαστεῖ στὸ Ἰνστιτοῦτο Νεοελληνικῶν Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν (Πρόγραμμα ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ) καὶ στὸ Κέντρον Ἐρεύνης Ἱστορίας Νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Διδάσκει στὸ Ζάννειο Πειραματικὸ Λύκειο Πειραιᾶ. Ἔχει δημοσιεύσει τρία βιβλία καὶ δεκάδες ἐπιστημονικὰ ἄρθρα. Ἐχρημάτισε μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἔχει λάβει μέρος καὶ σὲ πολλὰ προγράμματα τοῦ Ἰνστιτούτου Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς. Τὰ ἐπιστημονικὰ ἐνδιαφέροντά του ἑστιάζονται κυρίως στην περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας καὶ εἰδικότερα στον πνευματικο βίο τῶν Ἑλλήνων, τους Ἕλληνες περιηγητές, την ἑλληνικὴ ἱστοριογραφία, τους Φαναριῶτες καὶ την ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία.

 

, , , , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *