Βασίλης Ρώτας

Ὁ ποιητὴς Βασίλης Ρῶτας καὶ ἡ μάχη τοῦ Κιλκὶς

Γράφει ὁ Δημήτρης Νατσιὸς, δάσκαλος – Κιλκὶς Τὸ 2000 ἡ «ΤΕΧΝΗ» Κιλκὶς ἐπανεξέδωσε, ὑπὸ τὴν φιλολογικὴ ἐπιμέλεια τοῦ ἀείμνηστου φιλολόγου…

Δείτε περισσότερα