Βυζαντινοί χρονογράφοι

Συμβολή στη χρονολόγηση του Γεωργίου Μοναχού

του Αθανάσιου Μαρκόπουλου, Η χρονολόγηση του ιστορικού έργου του Γεωργίου Μονάχου δεν έχει γίνει ακόµη αντικείµενο διεξοδικής µελέτης. Έξαλλου, ή…

Δείτε περισσότερα

Πασχάλιον Χρονικόν: Ένα έργο σταθμός της Βυζαντινής χρονογραφίας

Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος, διεθνολόγος – μεταπτυχιακός φοιτητής Βυζαντινής ιστορίας Το Πασχάλιον Χρονικόν αποτελεί σημαντικό κείμενο της πρώιμης ανατολικορωμαϊκής χρονογραφίας. …

Δείτε περισσότερα

Η γέννηση της Βυζαντινής χρονογραφίας

Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος, διεθνολόγος, μεταπτυχιακός φοιτητής Βυζαντινής ιστορίας Από μία άποψη, αφού κάθε παρελθόν συμβάν των ανθρωπίνων κοινωνιών αποτελεί…

Δείτε περισσότερα