Γεώργιος Μοναχός

Συμβολή στη χρονολόγηση του Γεωργίου Μοναχού

του Αθανάσιου Μαρκόπουλου, Η χρονολόγηση του ιστορικού έργου του Γεωργίου Μονάχου δεν έχει γίνει ακόµη αντικείµενο διεξοδικής µελέτης. Έξαλλου, ή…

Δείτε περισσότερα