Ησαΐας Σαλώνων

Ησαΐας, Επίσκοπος Σαλώνων: Μια άγνωστη μεγάλη μορφή του 1821

Επίσκοπος Σαλώνων, ηγετική μορφή της Επανάστασης του 1821 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και ο πρώτος ιεράρχης που «έπεσε» κατά τη…

Δείτε περισσότερα