Καταδρομείς

Ὁ Ἱερὸς Λόχος στὴ Σύμη (12 – 14 Ἰουλίου 1944)

Εικόνα: military-history.gr Το Απόσπασμα Αἰγαίου προετοιμαζοταν γιὰ μιὰ μεγάλης κλίμακας καταδρομικὴ ἐπιχείρηση στη Σύμη, ἀρχὲς τοῦ Ἰουλίου τοῦ 1944. Η…

Δείτε περισσότερα