Ταρκυνία

Η Δωδεκάπολις και οι άλλες πολιτικές ενώσεις των Ετρούσκων

του Νικολάου Π. Παππά, Πολιτικού Επιστήμονος Σύμφωνα με το μύθο, η Ετρουσκική Δωδεκάπολις ιδρύθηκε από δύο Λυδούς ευγενείς, τον Τάρχωνα…

Δείτε περισσότερα