Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία

Ιωάννης Π. Κοκκώνης: Η συμβολή του στη δημιουργία του εκπαιδευτικού συστήματος

Όλες οι πηγές συμφωνούν πως το όραμα για την ίδρυση της πρωτοποριακής «Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας» ανήκει στον Ιωάννη Π. Κοκκώνη. Είναι…

Δείτε περισσότερα