Φιλοξενία του Αβραάμ

Περιγραφὴ τῆς εἰκόνος, Ἡ φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ

Χρῆστος Γκότσης Γιὰ τὸ δόγμα τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἐκτὸς ἀπὸ τὰς ρητὰς μαρτυρίας τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἔχομεν καὶ ὑπαινιγμοὺς εἰς…

Δείτε περισσότερα