αιχμάλωτοι

Ο ρόλος των αιχμαλώτων στις αραβο-βυζαντινές σχέσεις (8ος-10ος αι.)

Σοφία Πατούρα Σπανού – Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Θέματα Αρχαιολογίας, Τόμος 2, Τεύχος 1 Ιανουάριος –…

Δείτε περισσότερα